Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật Lãnh Đạo cách thu phục lòng người của lãnh đạo

119,000

Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật Lãnh Đạo nói về lãnh đạo không nhất thiết phải là người học rộng, nhưng nhất thiết phải là người có năng lực. Là người của công chúng,

Bạn đang xem phiên bản:
✔️ Lãnh đạo
119,000₫
Dụng ngôn
119,000₫
Quản trị
119,000₫
Xử thế
119,000₫
Trọn bộ
460,000₫
0966 602 957