22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing (Tái Bản) Jack Trout, Al Ries

99,000

Cuốn sách 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing trình bày những qui luật cơ bản có khả năng chi phối , quyết định quan trọng đến sự thành bại trong kinh doanh. Đây cũng là công trình tâm huyết của hai tác giả Al Ries và Jack Trout với nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tế.

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing (Tái Bản) Jack Trout, Al Ries
22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing (Tái Bản) Jack Trout, Al Ries

99,000