Người Truyền Cảm Hứng thay đổi tư duy thay đổi cuộc đời

250,000

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương – Người truyền cảm hứng do nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Thư ký toà soạn báo Sinh Viên Việt Nam, Trưởng ban biên soạn các cuốn sách của TS Lê Thẩm Dương: Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công; Hồi ký Tiến sĩ Lê Thẩm Dương thực hiện. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã thực hiện phỏng vấn TS Lê Thẩm Dương trong gần 3 năm làm việc trực tiếp với ông.

Bạn đang xem phiên bản:
✓ Cảm hứng
250,000₫
Cảm xúc
250,000₫
Người Truyền Cảm Hứng thay đổi tư duy thay đổi cuộc đời
Người Truyền Cảm Hứng thay đổi tư duy thay đổi cuộc đời

250,000

Ưu đãi giảm ngay khi mua combo sách TS Lê Thẩm Dương

Giá sau khi giảm:

Tiết kiệm