Harry Potter (Combo trọn Bộ 7 Cuốn) cuộc phiêu lưu gay cấn hấp dẫn

1,180,000

Những cuộc phiêu lưu tập trung vào cuộc chiến của Harry Potter trong việc chống lại tên Chúa tể hắc ám Voldemort – người có tham vọng muốn trở nên bất tử, thống trị thế giới phù thủy, nô dịch hóa những người phi pháp thuật và tiêu diệt những ai cản đường hắn, đặc biệt là Harry Potter.

Harry Potter (Combo trọn Bộ 7 Cuốn) cuộc phiêu lưu gay cấn hấp dẫn
Harry Potter (Combo trọn Bộ 7 Cuốn) cuộc phiêu lưu gay cấn hấp dẫn

1,180,000