100 Ý Tưởng Bán Hàng Tuyệt Hay ngắm đúng mục tiêu và bắn trúng đích

114,000

100 ý tưởng bán hàng tuyệt hay là cuốn sách không thể thiếu với bất kỳ doanh nghiệp nào nhận thức về công việc bán hàng là “ngắm đúng mục tiêu và bắn trúng đích”.

100 Ý Tưởng Bán Hàng Tuyệt Hay ngắm đúng mục tiêu và bắn trúng đích
100 Ý Tưởng Bán Hàng Tuyệt Hay ngắm đúng mục tiêu và bắn trúng đích

114,000