Tỷ Phú Bán Giày – Hành trình tìm ra chân lý hạnh phúc Tony Hsieh

144,000

Với Tỷ phú bán giày, người đọc sẽ nhận được cảm hứng, nhiệt tình và cả một chút điên rồ cho những ý tưởng kinh doanh mà nghe qua tưởng như rất liều mạng.

Tỷ Phú Bán Giày - Hành trình tìm ra chân lý hạnh phúc Tony Hsieh
Tỷ Phú Bán Giày – Hành trình tìm ra chân lý hạnh phúc Tony Hsieh

144,000