Thôi Miên Bằng Ngôn Từ kỹ năng của Người Sáng Tạo Nội Dung

174,000

Ngay cả Shakespeare cũng đã từng thôi miên các độc giả bằng ngôn từ, nhưng tất nhiên ông không gọi bút pháp của mình bằng cái tên đó. Theo Peter Brown trong cuốn sách The Hypnotic Brain (tạm dịch: Bộ não Mê hoặc), tác phẩm The Tempest (tạm dịch: Giông tố) của Shakespeare đã sử dụng sự lôi cuốn mê hoặc để khiến khán giả say đắm. Vở kịch bắt đầu bằng một vụ đắm tàu, khiến mọi người chú ý và tập trung.

Thôi Miên Bằng Ngôn Từ kỹ năng của Người Sáng Tạo Nội Dung
Thôi Miên Bằng Ngôn Từ kỹ năng của Người Sáng Tạo Nội Dung

174,000