Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình Bí kíp xây dựng “trường tồn” mối quan hệ

133,000

Có lẽ không cần phải chứng minh rằng giao tiếp và những mối quan hệ hiệu quả như thế nào trong cuộc sống hiện đại. Bạn không thể ngại giao tiếp trong thời đại mà người ta trao đổi với nhau mọi thứ, nắm bắt mọi cơ hội thông qua một câu nói. Cuốn sách này khuyên bạn đừng ngại giao tiếp

Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình Bí kíp xây dựng
Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình Bí kíp xây dựng “trường tồn” mối quan hệ

133,000