Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục chiến lược để thuyết phục

154,000

Não bộ chúng ta sử dụng nhiều “ngõ tắt” để nắm bắt, hiểu và thông tin cho hành vi tương lai của bạn. Điều này phần lớn diễn ra trong tiềm thức của chúng ta. những đòn tâm lý trong thuyết phục

Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục chiến lược để thuyết phục
Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục chiến lược để thuyết phục

154,000