Khác Biệt Hay Là Chết Triết Lý Kinh Doanh Của Bậc Thầy Marketing

124,000

Suy nghĩ chung của hầu hết tất cả mọi người là, muốn tạo ra sự khác biệt, hãy chú ý đến các mục tiêu như khách hàng, chất lượng, giá cả,… Nhưng thử hỏi rằng, nếu đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người thì đó có phải sự khác biệt hay không? Để khác biệt, cái bạn cần là sự thực tế. Trong cuốn sách Khác Biệt Hay Là Chết, tác giả chỉ ra cho chúng ta 4 bước để tạo ra một chiến lược hoàn toàn thực tế và trực tiếp:

Khác Biệt Hay Là Chết Triết Lý Kinh Doanh Của Bậc Thầy Marketing
Khác Biệt Hay Là Chết Triết Lý Kinh Doanh Của Bậc Thầy Marketing

124,000