Ngày Xưa Có Một Con Bò cuốn sách giúp bạn thay đổi cuộc sống

67,000

Nhiều khi ta nghĩ ta đã làm tốt rồi, học giỏi rồi, xinh đẹp rồi nên cứ dựa vào thành quả đó để ỷ lại, không cố gắng nữa và sa vào bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng mình ít nhất đang có cái gì đó giống như Ngày Xưa Có Một Con Bò:

Ngày Xưa Có Một Con Bò cuốn sách giúp bạn thay đổi cuộc sống
Ngày Xưa Có Một Con Bò cuốn sách giúp bạn thay đổi cuộc sống

67,000