Tâm Buông Bỏ Đời Bình An Bí Kíp Sống Hạnh Phúc Của Người Nhật

81,000

Đức Phật định nghĩa rằng đó là cái “tham” tiềm ẩn trong mỗi con người. Để có thể thoát khỏi bế tắc, không còn cách nào khác ngoài việc biết thế nào là đủ và học cách “buông bỏ”. Buông bỏ phiền não, trước là để giải tỏa ưu tư, giúp bản thân hạnh phúc, sau là để cho mình có cơ hội trưởng thành.

Tâm Buông Bỏ Đời Bình An Bí Kíp Sống Hạnh Phúc Của Người Nhật
Tâm Buông Bỏ Đời Bình An Bí Kíp Sống Hạnh Phúc Của Người Nhật

81,000