Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương Sara Imas trọn bộ 2 quyển

268,000

Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương là cuốn sách dạy con kiểu Do Thái do Sara Imas chấp bút. Trong cuốn sách này, bà không chỉ kể lại quá trình nuôi dạy nghiêm khắc của mình mà còn tập hợp thành hệ thống về các phương pháp, kỹ năng giáo dục con. Ở cuối từng phần, từng chương, cuốn sách luôn rút ra những bài học kinh nghiệm, công thức cụ thể để người đọc soi chiếu.

Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương Sara Imas trọn bộ 2 quyển
Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương Sara Imas trọn bộ 2 quyển

268,000