Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần Tập 07 nhiệm vụ cực kỳ quan trọng

245,000

Hội Phượng Hoàng sắp đến hộ tống nó ra đi an toàn, gắng hết sức không để cho Voldemort và bọn tay chân hắn biết được. Nhưng sau đó Harry sẽ làm gì? Làm cách nào nó có thể hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và dường như bất khả thi mà giáo sự Dumbledore đã giao lại cho nó?

Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần Tập 07 nhiệm vụ cực kỳ quan trọng
Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần Tập 07 nhiệm vụ cực kỳ quan trọng

245,000