Dám Nghĩ Lớn David J.Schwartz. Ph.D dám thất bại lớn thì sẽ thành công

113,000

Đọc và suy ngẫm những nội dung được chia sẻ trong cuốn sách là bạn đã thành công được một nữa rồi, phần còn lại là những suy nghĩ và hành động của bạn. Từng bước, từng bước một cuốn sách sẽ dẫn dắt bạn đến thành công vượt bậc bằng sự tự tin, thấu hiểu bản thân và biết cách nâng tầm suy nghĩ của chính bạn theo cách nghĩ của những người quan trọn

Dám Nghĩ Lớn David J.Schwartz. Ph.D dám thất bại lớn thì sẽ thành công
Dám Nghĩ Lớn David J.Schwartz. Ph.D dám thất bại lớn thì sẽ thành công

113,000