Cảm ơn người lớn câu chuyện về lòng bao dung giữa hai thế hệ

115,000

trẻ con chẳng có mơ ước gì cao xa. Nhờ vậy bọn trẻ không có nhiều khổ não, thất vọng hay bất đắc chí như người lớn. Người lớn cũng biết thế nên họ tự đặt ra các câu danh ngôn để tự răn mình. Lớn lên tôi đọc được câu “tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc” – “biết đủ thì ắt thấy đủ, còn đợi cho đủ sẽ chẳng bao giờ thấy đủ”. Câu nói rất hay (người lớn bao giờ cũng nói hay) nhưng sau khi gật gù khen hay, người lớn thường làm ngược lại.

Cảm ơn người lớn câu chuyện về lòng bao dung giữa hai thế hệ
Cảm ơn người lớn câu chuyện về lòng bao dung giữa hai thế hệ

115,000