Khuyến Học Fukuzawa Yukichi tự nhận thức để thành công lập chí

70,000

Với tuyên ngôn “trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người”, Fukuzawa Yukichi đã gây kinh ngạc và bàng hoàng – như “không tin vào tai mình”

Khuyến Học Fukuzawa Yukichi tự nhận thức để thành công lập chí
Khuyến Học Fukuzawa Yukichi tự nhận thức để thành công lập chí

70,000