Sherlock holmes Toàn Tập ( 3 cuốn trọn bộ hộp chuẩn )

430,000

Phương pháp làm việc và cũng là bí quyết thành công của Holmes dựa trên nền tảng của bốn sức mạnh:

Thứ nhất là sức mạnh của sự quan sát: Teo như cách diễn tả của Holmes là “Từ một giọt nước có thể biết về một đại dương”.

Sherlock holmes Toàn Tập ( 3 cuốn trọn bộ hộp chuẩn )
Sherlock holmes Toàn Tập ( 3 cuốn trọn bộ hộp chuẩn )

430,000