Tứ Thư Lãnh Đạo trọn bộ 4 cuốn sách gối đầu giường cho nhà Lãnh đạo

460,000

Tứ Thư Lãnh Đạo mua trọn bộ 4 tập giá ưu đãi. Từ nghìn xưa, người phương Đông quan niệm: người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ các tố chất như tầm nhìn, tài dụng người, dụng ngôn, biết đối nhân xử thế… Bộ sách Tứ thư lãnh đạo gồm 4 cuốn Thuật lãnh đạo, Thuật quản trị, Thuật dụng ngôn, Thuật xử thế được thực hiện với mục đích trở thành bạn đồng hành trên con đường thành công của những nhà lãnh đạo.

Tứ Thư Lãnh Đạo trọn bộ 4 cuốn sách gối đầu giường cho nhà Lãnh đạo
Tứ Thư Lãnh Đạo trọn bộ 4 cuốn sách gối đầu giường cho nhà Lãnh đạo

460,000