Tứ Thư Lãnh Đạo thuật quản trị giúp bạn có con mắt tinh đời

119,000

Nội dung của Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật quản trị sẽ giúp bạn có con mắt tinh đời để biết cách nhìn người. Vậy làm thế nào để có thể nhận biết người tốt kẻ xấu? Điều kiện tiên quyết nằm ở việc bạn phải công bằng, chính trực, vô tư, không thiên vị…

Tứ Thư Lãnh Đạo thuật quản trị giúp bạn có con mắt tinh đời
Tứ Thư Lãnh Đạo thuật quản trị giúp bạn có con mắt tinh đời

119,000