1% và 99% Tài Năng Và Mồ Hôi Nước Mắt Tự tin vào tài năng bản thân

99,000

1% và 99% tài Năng Và Mồ Hôi Nước Mắt không phải cuốn sách bài xích tài năng. Tôi tin vào tầm quan trọng của tài năng. Tại sao? Tất cả các nhà lãnh đạo thành công đều hiểu tầm quan trọng của nó. Lou Holtz − huấn luyện viên bóng đá huyền thoại, người dẫn dắt đội bóng của các trường đại học,

1% và 99% Tài Năng Và Mồ Hôi Nước Mắt Tự tin vào tài năng bản thân
1% và 99% Tài Năng Và Mồ Hôi Nước Mắt Tự tin vào tài năng bản thân

99,000