Tôi Tư Duy Tôi Thành Đạt sách tư duy số ai kinh doanh cũng cần biết

55,000

Mặc dù mỗi người vươn tới thành công theo những cách khác nhau nhưng ta đều nhận ra rằng họ có một điểm chung: Đó là cách mà họ suy nghĩ! Đây cũng là điểm duy nhất phân biệt những người thành công và những người không thành công. Điều này cũng thật may mắn với chúng ta vì cách tư duy của những người thành công có thể được tiếp thu và học hỏi. Nếu bạn thay đổi suy nghĩ, cuộc sống của bạn cũng sẽ đổi thay!

Tôi Tư Duy Tôi Thành Đạt sách tư duy số ai kinh doanh cũng cần biết
Tôi Tư Duy Tôi Thành Đạt sách tư duy số ai kinh doanh cũng cần biết

55,000