Từ tốt đến vĩ đại cuốn sách kinh doanh tạo nên thành công Jim Collins

120,000

Trước khi viết cuốn Từ tốt đến vĩ đại, Collins đã được biết đến qua cuốn sách nổi tiếng Xây dựng để trường tồn. Trong khi Xây dựng để trường tồn chỉ cho bạn cách để duy trì một công ty vĩ đại bền vững thì Từ tốt đến vĩ đại hướng dẫn bạn cách để một công ty vươn lên trở thành một công ty xuất sắc.

Từ tốt đến vĩ đại cuốn sách kinh doanh tạo nên thành công Jim Collins
Từ tốt đến vĩ đại cuốn sách kinh doanh tạo nên thành công Jim Collins

120,000