Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ Warren Buffett (Tái Bản)

189,000