Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ Warren Buffett (Tái Bản)

189,000

“Cuốn Buffett của Roger Lowenstein còn hơn cả một cuốn tiểu sử; đó thực sự là một lát cắt sống động của nền văn minh Hoa Kỳ.” – Adam Smith

“Một cuốn sách hay cho ai muốn tìm hiểu về Warren Buffett, nhà hiền triết của Omaha, bậc thầy về đầu tư tài chính, một người “kỳ dị” trong đầu tư, “bình dị” trong phong cách và “giản dị” trong cuộc sống, một tấm gương sống động của thành công, một người “cao” mà không “xa”, có Tầm tài năng và nhân cách mà có cuộc sống rất Đời Thường.

Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ Warren Buffett (Tái Bản)
Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ Warren Buffett (Tái Bản)

189,000