101+ Ý Tưởng Quản Lý Thời Gian đừng nên để thời gian quản lý mình

59,000

Theo cách suy nghĩ mới, thời gian không đóng vai trò chủ đạo mà chính là các hoạt động. Vì thế, nếu bạn đang loay hoay tìm một phương thức để quản lý thời gian dễ dàng hơn

101+ Ý Tưởng Quản Lý Thời Gian đừng nên để thời gian quản lý mình
101+ Ý Tưởng Quản Lý Thời Gian đừng nên để thời gian quản lý mình

59,000