Đúng Việc – Một góc nhìn về câu chuyện khai minh Giản Tư Trung

100,000

Đúng Việc là một phương pháp luận để góp sức cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức và mỗi xứ sở trên hành trình tự tìm ra “đích đến” và “con đường” cho sự đổi thay có tính cách mạng của riêng mình.

Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh Giản Tư Trung
Đúng Việc – Một góc nhìn về câu chuyện khai minh Giản Tư Trung

100,000