Nghệ Thuật Đàm Phán Donald Trump bài học kinh doanh mẹo hữu ích

105,000

Không biết các bạn đã từng xem qua chương trình “Người tập sự của Donald Trump” chưa? Tôi đã theo dõi chương trình này trong giai đoạn đang học phổ thông. Cảm nhận ban đầu về ông ấy là một người cứng rắn và lý trí với những quyết định của chính mình, thưởng phạt cũng khá rõ ràng, tỏa ra thần thái của một người đàn ông quyền lực.

Nghệ Thuật Đàm Phán Donald Trump bài học kinh doanh mẹo hữu ích
Nghệ Thuật Đàm Phán Donald Trump bài học kinh doanh mẹo hữu ích

105,000