Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng mang trong mình bóng hình

64,000

Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng  Chỉ là bát mì mà đựng đầy tình yêu của con người xa quê. Mỗi tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đều mang trong mình bóng hình của mảnh đất Quảng Nam.

Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng mang trong mình bóng hình
Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng mang trong mình bóng hình

64,000