Đi Tìm Lẽ Sống lý do để sống tồn tại trong mọi nghịch cảnh

83,000

Nhiệm vụ lớn lao nhất của mỗi người là tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Frankl đã nhìn thấy ba nguồn ý nghĩa cơ bản của đời người: thành tựu trong công việc, sự quan tâm chăm sóc đối với những người thân yêu và lòng can đảm khi đối mặt với những thời khắc gay go của cuộc sống. Đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì cả, chính cách phản ứng của chúng ta mới khoác lên cho chúng ý nghĩa.

Đi Tìm Lẽ Sống lý do để sống tồn tại trong mọi nghịch cảnh
Đi Tìm Lẽ Sống lý do để sống tồn tại trong mọi nghịch cảnh

83,000