Dạy Con Làm Giàu Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền bộ 13 quyển

1,089,000

Một quan niệm xưa cũ của những người nghèo là họ cho rằng mình có (hoặc kiếm) được nhiều tiền bằng nghề nghiệp là sẽ trở nên giàu có. Vì vậy, với họ việc kinh doanh và đầu tư là rất mạo hiểm và đặt ra những câu hỏi đầy hoang mang như: “Nếu thị trường thay đổi thì sao?” hay “Nếu tôi mất tiền, tôi sẽ phải làm gì?”.

Dạy Con Làm Giàu Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền bộ 13 quyển
Dạy Con Làm Giàu Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền bộ 13 quyển

1,089,000