Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật Xử Thế nhịp cầu kết nối giữa lãnh đạo

119,000

Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật Xử Thế chúng ta thường thấy rằng, ngay khi đã xác định được phương hướng và mục tiêu, một nhà lãnh đạo kiệt xuất ngay lập tức sẽ hành động với quyết tâm cao nhất.

Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật Xử Thế nhịp cầu kết nối giữa lãnh đạo
Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật Xử Thế nhịp cầu kết nối giữa lãnh đạo

119,000