Tuổi Trẻ Không Trì Hoãn cuốn sách để vượt qua bệnh trì hoãn

93,000

Đã nói năm nay bắt đầu tập gym nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà tới nay vẫn chưa thực hiện;
Đứng trước căn phòng bừa bộn, trong đầu đã xuất hiện hai từ “dọn dẹp” không biết bao nhiêu lần nhưng rồi lại nghĩ thôi để hôm sau;

Tuổi Trẻ Không Trì Hoãn cuốn sách để vượt qua bệnh trì hoãn
Tuổi Trẻ Không Trì Hoãn cuốn sách để vượt qua bệnh trì hoãn

93,000