Kotler Bàn Về Tiếp Thị tạo lập, giành được và thống lĩnh thị trường

130,000

Các công ty thường không nhận thấy rằng thị trường của họ thay đổi chỉ sau một vài năm. Một chiến lược thành công của năm ngoái có thể trở thành chiến lược thất bại của ngày hôm nay.

Kotler Bàn Về Tiếp Thị tạo lập, giành được và thống lĩnh thị trường
Kotler Bàn Về Tiếp Thị tạo lập, giành được và thống lĩnh thị trường

130,000