10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ và Người Làm Thuê Keith Cameron Smith

79,000

Con người ai cũng thích được khen ngợi.
Vậy chả có lý do gì mà chúng ta không sử dụng “khen ngợi” như là một chiến lược thông minh để tăng sự hợp tác và tinh thần đồng đội trong tập thể!?

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ và Người Làm Thuê Keith Cameron Smith
10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ và Người Làm Thuê Keith Cameron Smith

79,000