Triệu Phú Khu Ổ Chuột Vikas Swarup Sự rung động và hỗn loạn

113,000

“TRÍ TUỆ CẢM XÚC là một khái niệm khó xác định và khó đo lường hơn chỉ số thông minh (IQ), và rất khó thể hiện rõ ràng trong hồ sơ xin việc, nhưng sức mạnh của nó là điều không thể phủ nhận.

Triệu Phú Khu Ổ Chuột Vikas Swarup Sự rung động và hỗn loạn
Triệu Phú Khu Ổ Chuột Vikas Swarup Sự rung động và hỗn loạn

113,000