Cây chuối non đi giày xanh kỷ niệm tuổi thơ bao giờ cũng đẹp

115,000

Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có những bão giông về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ, ngay cả những giấc mơ cũng lớn lên đó thôi.

Cây chuối non đi giày xanh kỷ niệm tuổi thơ bao giờ cũng đẹp
Cây chuối non đi giày xanh kỷ niệm tuổi thơ bao giờ cũng đẹp

115,000