Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh Đánh Thức Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại

93,000

Bất kể bạn làm gì trong tổ chức và cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào, một thực tế quan trọng duy nhất là bạn có khả năng thể hiện năng lực lãnh đạo. Cho dù sự nghiệp hiện tại của bạn đang ở đâu, bạn vẫn luôn cần phải thể hiện những khả năng tột đỉnh của mình

Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh Đánh Thức Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại
Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh Đánh Thức Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại

93,000