Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng chiến lược dùng tâm lý

124,000

Những đòn tâm lý trong bán hàng là một trong những tác phẩm xuất sắc siêu sao bán hàng quốc tế Brian Tracy. Điều đáng nói, không phải cần có trình độ quá cao hay mức độ hiểu biết quá lớn để có thể thẩm thấu những kiến thức trong cuốn sách. Những kỹ năng, kiến thức về sale đầy tính thực tiễn đều được tác giả trình bày bằng một văn phong rõ ràng, dễ hiều và đầy lôi cuốn đối với người đọc.

Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng chiến lược dùng tâm lý
Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng chiến lược dùng tâm lý

124,000