Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng nghệ thuật giao tiếp

(1 đánh giá của khách hàng)

74,000

Những nguyên tắc được chia sẻ trong cuốn sách này không đơn thuần là những lý thuyết hay mẹo vặt chỉ đúng trong một số trường hợp hoặc với những đối tượng nhất định.

Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng nghệ thuật giao tiếp
Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng nghệ thuật giao tiếp

74,000