10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Thắng Và Người Thua (Tái Bản 2018)

79,000

đã bao giờ bạn nghĩ đến cảm xúc của người “hứng” những than thở cho bạn chưa? Tôi cam đoan là nó chẳng có gì vui vẻ cả, trừ khi người đó là đối thủ của bạn. Điều quan trọng hơn là những lời than thở, phàn nàn đó lại là những kẻ “phản chủ”, nhất là khi than thở đã trở thành một thói quen.

10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Thắng Và Người Thua (Tái Bản 2018)
10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Thắng Và Người Thua (Tái Bản 2018)

79,000