Hôm Nay Tôi Thất Tình – Truyện nhớ một người đến đau lòng

91,000

Hôm nay tôi thất tình, là cuốn nhật kí ghi lại những dấu ấn của tình yêu tuổi trẻ. Nơi cất lại những bức họa buồn được người tô vẽ trong vội vàng. Người muốn vượt qua nỗi buồn hãy cứ bình tĩnh, Xa người đó rồi, nhất định sẽ gặp được một kẻ tốt hơn. Ông trời sắp đặt cả rồi, không cần gấp.

Hôm Nay Tôi Thất Tình - Truyện nhớ một người đến đau lòng
Hôm Nay Tôi Thất Tình – Truyện nhớ một người đến đau lòng

91,000