Bồ câu không đưa thư Hồi Ức Trong Sáng, Dễ Thương Của Tuổi Học Trò

52,000

Câu chuyện Bồ câu không đưa thư bắt đầu từ lá thư làm quen để trong học bàn của Thục, bức thư ấy chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, nhưng lại khiến cho Thục phân vân lật tới lật lui, khiến cho cô nghĩ ngợi hoài.

Bồ câu không đưa thư Hồi Ức Trong Sáng, Dễ Thương Của Tuổi Học Trò
Bồ câu không đưa thư Hồi Ức Trong Sáng, Dễ Thương Của Tuổi Học Trò

52,000