Ba người thầy vĩ đại Robin Sharma những bài học từ trường đời

114,000

Ba người thầy vĩ đại nói về Cho dù tôi có thu thập được bao nhiêu tài sản vật chất đi chăng nữa thì cái thằng người mà tôi nhìn thấy trong tấm gương phòng tắm mỗi buổi sáng vẫn y nguyên – tôi không hề hạnh phúc hơn và không hề cảm thấy tốt hơn tí nào.

Ba người thầy vĩ đại Robin Sharma những bài học từ trường đời
Ba người thầy vĩ đại Robin Sharma những bài học từ trường đời

114,000