Lòng Tốt Của Bạn Cần Thêm Đôi Phần Sắc Sảo Nguyên Tắc Lòng Tốt

113,000

So với từng câu từng câu an ủi dịu dàng, tôi nghĩ chúng ta cần một chậu nước lạnh hơn. Nó sẽ giúp chúng ta tỉnh táo ý thức được tính tình cáu bẳn của mình, tầm nhìn và lòng dạ hạn hẹp của mình, EQ thấp của mình, và tất cả những vấn đề mà bản thân chúng ta không nhìn rõ, nhưng người khác thấy rõ mồn một mà không muốn nói cho chúng ta biết.

Lòng Tốt Của Bạn Cần Thêm Đôi Phần Sắc Sảo Nguyên Tắc Lòng Tốt
Lòng Tốt Của Bạn Cần Thêm Đôi Phần Sắc Sảo Nguyên Tắc Lòng Tốt

113,000