Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi Like A Virgin ý tưởng đột phá

124,000

Để thành công trong kinh doanh, bạn phải học để trở thành người giỏi lắng nghe. Rồi sau đó, bạn nên học cách trao đổi mọi ý tưởng bạn có với nhiều người trước khi chốt hạ “Chúng ta sẽ làm hay không làm việc này.”

Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi Like A Virgin ý tưởng đột phá
Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi Like A Virgin ý tưởng đột phá

124,000