Kẻ Thành Công Phải Biết Lắng Nghe sức mạnh của suy xét nội tâm

154,000

một cuốn sách quan trọng, giúp chúng ta xóa bỏ sự khác biệt ấy, đồng thời mài giũa những kỹ năng suy xét nội tâm của chúng ta.” – John Byrne, Tổng biên tập, Business Week.

Kẻ Thành Công Phải Biết Lắng Nghe sức mạnh của suy xét nội tâm
Kẻ Thành Công Phải Biết Lắng Nghe sức mạnh của suy xét nội tâm

154,000