Sức mạnh tiềm thức bạn chính là những gì bạn nghĩ và cách vận dụng

123,000

Bí mật sức mạnh của mọi vấn đề nằm sâu trong tiềm thức mỗi người, chỉ cần chúng ta thấu hiểu điều đó thì hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời mình. Đây là liệu pháp phát huy Sức mạnh tiềm thức – một công trình nghiên cứu về khoa học tinh thần của tiến sĩ Joseph Murphy (1898-1981) là tiến sĩ tâm lý học, tác giả và diễn giả người Mỹ gốc Ireland, cũng là tác giả cuốn sách cùng tên.

Sức mạnh tiềm thức bạn chính là những gì bạn nghĩ và cách vận dụng
Sức mạnh tiềm thức bạn chính là những gì bạn nghĩ và cách vận dụng

123,000