Tại Sao Đàn Ông Thích Tình Dục Và Phụ Nữ Cần Tình Yêu

220,000

“Cùng mục đích nhưng khác đường đi”. Ngay từ khi bắt đầu, đàn ông và phụ nữ luôn thể hiện những khác biệt trong cách nhìn nhận và đánh giá về tình yêu, tình dục. Nhiều người vẫn hay nói rằng, đàn ông thường nhìn nhận vẻ ngoài của phụ nữ để lựa chọn còn phụ nữ lại nhìn vào túi tiền và địa vị của người đàn ông ấy để quyết định.

Tại Sao Đàn Ông Thích Tình Dục Và Phụ Nữ Cần Tình Yêu
Tại Sao Đàn Ông Thích Tình Dục Và Phụ Nữ Cần Tình Yêu

220,000