Những Điều Trường Harvard Thật Sự Dạy Bạn Philip Delves Broughton

124,000

Với tất cả những ai muốn tìm hiểu về trường kinh doanh Harvard nói riêng, cũng như muốn học hỏi về kinh doanh nói chung, đây là cuốn sách thật sự bổ ích và lý thú.

Những Điều Trường Harvard Thật Sự Dạy Bạn Philip Delves Broughton
Những Điều Trường Harvard Thật Sự Dạy Bạn Philip Delves Broughton

124,000