Thông Minh Cảm Xúc Thế Kỷ 21 phiên bản tư duy trí tuệ 4.0

90,000

“TRÍ TUỆ CẢM XÚC là một khái niệm khó xác định và khó đo lường hơn chỉ số thông minh (IQ), và rất khó thể hiện rõ ràng trong hồ sơ xin việc, nhưng sức mạnh của nó là điều không thể phủ nhận.

Thông Minh Cảm Xúc Thế Kỷ 21 phiên bản tư duy trí tuệ 4.0
Thông Minh Cảm Xúc Thế Kỷ 21 phiên bản tư duy trí tuệ 4.0

90,000